Visitation

Inden indskrivning af en elev til vores tilbud fremsendes relevante sagsakter. Såfremt at det vurderes at være et match til vores indsats og målgruppe inviteres til et uddybende møde med efterfølgende rundvisning og med deltagelse af sagsbehandler, forældre og elev. Er der enighed om at vores skole er det rigtige tilbud aftales der en plan for opstart.

Aktuelt...

Kommakursus hos søhestene

Så har Søhestene kommakursus – De var bare så gode

Bogbento – en alternativ boganmeldelse

Hos Hajerne prøvede vi denne gang en alternativ måde at lave en boganmeldelse på. Metoden …

Idræt i fitnessparken

Da musklerne skulle røres efter den lange sommerferie, tod vi til en fitnesspark i nærheden. …

Tur til Holbæk Museum

Hajerne var på besøg på Holbæk museum. Det ligger i centrum af den ganle del …

Telttur

Hvert år i maj plejer vi at være til det store idrætsstævne med Orøstrand. Dette …

Vi laver insekthoteller i værkstedet

I Værkstedet er vi begyndt at lave insekthoteller som et tværfagligt projekt. Vi kommer til …

Scroll til toppen