Visitation

Inden indskrivning af en elev til vores tilbud fremsendes relevante sagsakter. Såfremt at det vurderes at være et match til vores indsats og målgruppe inviteres til et uddybende møde med efterfølgende rundvisning og med deltagelse af sagsbehandler, forældre og elev. Er der enighed om at vores skole er det rigtige tilbud aftales der en plan for opstart.

Aktuelt...

Yoli i dansk

Vi har i skolen investeret i et nyt læringsspil der hedder Yoli. Yoli er et …

Leg med Matematik

I sidste time arbejdede vi med gange. Vi tegnede og regnede Vi legede også med …

Aktiv Dansk

I dag startede vi dagen med at læse i 30 min. Og så havde vi …

Kommakursus hos søhestene

Så har Søhestene kommakursus – De var bare så gode

Bogbento – en alternativ boganmeldelse

Hos Hajerne prøvede vi denne gang en alternativ måde at lave en boganmeldelse på. Metoden …

Idræt i fitnessparken

Da musklerne skulle røres efter den lange sommerferie, tod vi til en fitnesspark i nærheden. …

Scroll to Top