Takst skoleår 2019-20

Vores skole takst er indelt i en social og en undervisningsdel

Dagbehandling/den sociale del:                    15.619 kr.

Undervisning:                                             15.619 kr.

I alt:                                                          31.238 kr.

I de tilfælde hvor der er behov for en kørselordning for vores eksterne elever er taksten:

Kørsel – Befordring                                        3.600 kr.

Alle takster er pr. måned med betaling over 11 måneder.

Aktuelt...

Kommakursus hos søhestene

Så har Søhestene kommakursus – De var bare så gode

Bogbento – en alternativ boganmeldelse

Hos Hajerne prøvede vi denne gang en alternativ måde at lave en boganmeldelse på. Metoden …

Idræt i fitnessparken

Da musklerne skulle røres efter den lange sommerferie, tod vi til en fitnesspark i nærheden. …

Tur til Holbæk Museum

Hajerne var på besøg på Holbæk museum. Det ligger i centrum af den ganle del …

Telttur

Hvert år i maj plejer vi at være til det store idrætsstævne med Orøstrand. Dette …

Vi laver insekthoteller i værkstedet

I Værkstedet er vi begyndt at lave insekthoteller som et tværfagligt projekt. Vi kommer til …

Scroll til toppen