Personale

Navn Uddannelse Fag Funktion
Maj-Britt H. Petersen Pædagog.Diplom i Ledelse   Ejer/administrativ ledelse.
Michael Stenum Ulriksen Lærer

Dansk, biologi, idræt,

Sløjd

Skoleleder
Jesper Peick Lærer

Matematik, idræt, IT,

Svømmelærer

Lærer/IT-ansvarlig
Pia Brask Lærer Dansk, billedkunst Lærer
Betina Folsig Lærer Matematik Lærer
Stina Jartvar Lærer

Dansk, religion, historie, geografi,

IT-vejleder

Lærer
Sead Demirovski Pædagogisk assistent   Skolepædagog
Ane Spaanheden Lærer Dansk, idræt, religion, tysk, historie. Lærer
Thomas Welin Socialpædagog   Skolepædagog
Rolf   Fysik

Timelærer fra Farmen skole og dagtilbud

Alan Aaby     Pedel
Marianne Kort     Køkken

Louise

   

Rengøring

IT

Aktuelt...

Kommakursus hos søhestene

Så har Søhestene kommakursus – De var bare så gode

Bogbento – en alternativ boganmeldelse

Hos Hajerne prøvede vi denne gang en alternativ måde at lave en boganmeldelse på. Metoden …

Idræt i fitnessparken

Da musklerne skulle røres efter den lange sommerferie, tod vi til en fitnesspark i nærheden. …

Tur til Holbæk Museum

Hajerne var på besøg på Holbæk museum. Det ligger i centrum af den ganle del …

Telttur

Hvert år i maj plejer vi at være til det store idrætsstævne med Orøstrand. Dette …

Vi laver insekthoteller i værkstedet

I Værkstedet er vi begyndt at lave insekthoteller som et tværfagligt projekt. Vi kommer til …

Scroll til toppen