På Skovly skolen giver det ikke mening at navngive klasserne efter elevernes klassetrin, da der i nogle klasser kan være en forholdsvis stor aldersspredning. Derfor har vi valgt at kalde klasserne aborre 1, aborre 2 og laks.

Eleverne er inddelt efter deres faglige og sociale kompetencer, så klasserne bliver så homogene, som det er muligt.

Undervisningens indhold tilrettelægges og målrettes de enkelte grupper på en sådan måde, at eleverne så vidt muligt modtager undervisningen i det samme emne på samme tid.

At flere elever undervises i det samme stof, giver en bedre dynamik og skaber rum for samarbejde.

Aborre 2 er skolens indskoling, Aborre 1 er skolens mellemtrin og Laks er skolens overbygning.

Hos aborrerne er der især fokus på træning af grundlæggende færdigheder i alle fag og de praktisk/musiske aktiviteter er omdrejningspunktet i mange af aktiviteterne. Hos laksene er undervisningen i højere grad målrettet 9. klasses afgangsprøve, hvilket vil sige at de faglige krav og ansvar for egen læring øges.

Det praktisk/musiske element er centralt, da mange elever lærer godt, når de får ”hands on” og får lov at være medskabende i læringsprocesserne. Samtidig trives eleverne godt med faste strukturer og overskuelige opgaver, hvilket der tages hensyn til i alle elevgrupper. På skolen arbejdes der med målstyret læring, hvilket vil sige, at der undervises ud fra individuelle mål, tilpasset den enkelte elev. Vigtigst af alt er dog, at eleverne har en tryg og rolig hverdag. Elevernes trivsel kommer frem for alt og vægtes tungt.

Vi har et stort udvalg af webportaler, understøttende programmer og alle elever har bærbar computer/Ipad.