Interne og eksterne elever

Interne elever

Børn/unge som bor på bosted Skovly.

Der overlappes hver dag ved skoledagens afslutning med bostedet, så pædagogerne ved hvordan skoledagen har været. Overlappet er med personale fra skolen, bostedet og børnene.

Der er på et skoleår flere aktiviteter som laves sammen bosted og skole imellem. Af aktiviteter kan nævnes opsamlingstur efter sommerferien, hvor vi er på tur ugen op til skolestart. Der er skituren, atletikstævnet på Orøstrand, forældrearrangementer, juletur mm.

Eksterne elever (elever som ikke bor på opholdsstedet Skovly)

I skolen er der også eksterne elever, de går i skole på lige vilkår med de interne elever.

Eksterne elever deltager i de samme aktiviteter som eleverne der bor på Skovly. De er både med på skitur, til idrætsstævner, juletur, familie arrangementer og sommertur.

Transport jf. individuelle aftaler, som aftales under visitationen.

 

IT i undervisningen

Alle elever har en bærbar computer til rådighed og der anvendes Ipad efter behov. En stor del af undervisningen foregår via webportaler. Det er både webportaler, der knytter sig til bestemte fag og programmer, som understøtter læse/stavevanskeligheder.

It hjælpemidlerne er gode til at kompensere for elevers læse/stavevanskeligheder, så de stadig kan følge og profitere af det faglige stof i faget.

It er en integreret del af undervisningen, som giver den enkelte elev de bedste muligheder for indlæring.

 

Afgangsprøver

På Skovly skolen er der mulighed for at tage en fuld afgangsprøve i 9 og 10 klasse.

Vi har et godt samarbejde med vores lokale folkeskole, som vi er underlagt ift. Afgangsprøver.

Prøverne aflægges på egen skole og der kommer ved mundtlige prøver eksterne censorer og bedømmer.

Lærerne på Skovly skolen fungerer også som censorer på andre skoler og vi har god erfaring med at føre elever til prøve.

 

UU-vejleder

Vi har på skolen en lærer, som i samarbejde med vores UU-vejleder tager sig af elevernes Uno-ung planer, brobygning, praktikker og andre relevante tiltag omkring afklaring ift. Ungdomsuddannelse.

Der arrangeres virksomhedsbesøg og besøg på forskellige uddannelser.

Et eksempel kan være en aftalt uddannelsesdag på EUC Holbæk/ Audebo. Her er der fremvisning af de forskellige erhvervsuddannelser de tilbyder og mulighed for at prøve ting af i praksis.

 

Personale

NavnUddannelseFagFunktion
Maj-Britt H. PetersenPædagog Ejer/administrativ ledelse.
Michael Stenum UlriksenLærer

Dansk, biologi, idræt,

Sløjd

Skoleleder
Jesper PeickLærer

Matematik, idræt, it.

Svømmelærer

Lærer/it-ansvarlig
Pia BraskLærerDansk, billedkunstLærer
Anne LeneSkolepædagog Pædagog
Stina JartvarLærer

Dansk, religion, historie, geografi,

It-vejleder

Lærer
Sead DemirovskiPædagogisk assistent Skolepædagog
Ane SpaanhedenLærerDansk, idræt, religion, tysk, historie.Lærer
Thomas WelinSocialpædagog Skolepædagog
Rolflærerfysik

Timelærer fra Farmen skole og dagtilbud

Alan Aaby  pedel
Marianne Kort  køkken

John

  

rengøring

Scroll to Top