Forældresamarbejde

Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer i skolen, som varetager information mellem skole og hjemmet. Der aftales individuelt imellem kontaktlærer og forældre om informationen primært skal være via telefon eller mail.

Der afholdes to statusmøder om året med deltagelse af forældre, kontaktlærer og sagsbehandler. Inden mødet fremsendes der en statusrapport til sagsbehandler og forældre.

Vi har en lukket facebook gruppe til forældre, hvor den daglige undervisning kan følges i billeder.

Vi afholder 2 årlige forældremiddage i samarbejde med vores opholdssted Skovly. I denne forbindelse afholdes der også et forældremøde.

I juni afholdes der en sommerfest hvor personale, børn og forældre hygger sammen.

Aktuelt...

Kommakursus hos søhestene

Så har Søhestene kommakursus – De var bare så gode

Bogbento – en alternativ boganmeldelse

Hos Hajerne prøvede vi denne gang en alternativ måde at lave en boganmeldelse på. Metoden …

Idræt i fitnessparken

Da musklerne skulle røres efter den lange sommerferie, tod vi til en fitnesspark i nærheden. …

Tur til Holbæk Museum

Hajerne var på besøg på Holbæk museum. Det ligger i centrum af den ganle del …

Telttur

Hvert år i maj plejer vi at være til det store idrætsstævne med Orøstrand. Dette …

Vi laver insekthoteller i værkstedet

I Værkstedet er vi begyndt at lave insekthoteller som et tværfagligt projekt. Vi kommer til …

Scroll til toppen