Forældresamarbejde

Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer i skolen, som varetager information mellem skole og hjemmet. Der aftales individuelt imellem kontaktlærer og forældre om informationen primært skal være via telefon eller mail.

Der afholdes to statusmøder om året med deltagelse af forældre, kontaktlærer og sagsbehandler. Inden mødet fremsendes der en statusrapport til sagsbehandler og forældre.

Vi har en lukket facebook gruppe til forældre, hvor den daglige undervisning kan følges i billeder.

Vi afholder 2 årlige forældremiddage i samarbejde med vores opholdssted Skovly. I denne forbindelse afholdes der også et forældremøde.

I juni afholdes der en sommerfest hvor personale, børn og forældre hygger sammen.

Aktuelt...

Telttur

Hvert år i maj plejer vi at være til det store idrætsstævne med Orøstrand. Dette …

Vi laver insekthoteller i værkstedet

I Værkstedet er vi begyndt at lave insekthoteller som et tværfagligt projekt. Vi kommer til …

Projekt tegneserie

Karperne 🐟 har fremlagt Deres projekt Tegneserie. Det var et super godt forløb, med rigtig …

Dansk med Hajerne

Hajerne er så flittige , De arbejder med diagrammer, vokaler, stavelser og forlyd. Selvom vi …

Matematik I indskolingen

Matematik kan laves på mange forskellige måder. I indskolingsgruppen finder bevægelse og praktiske øvelser ofte …

Gymnastik i Hallen

Med efterårets og vinterens kommen er vi tilbage i Knabstrup Hallen. Her i starten har …

Scroll til toppen