Forældresamarbejde

Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer i skolen, som varetager information mellem skole og hjemmet. Der aftales individuelt imellem kontaktlærer og forældre om informationen primært skal være via telefon eller mail.

Der afholdes to statusmøder om året med deltagelse af forældre, kontaktlærer og sagsbehandler. Inden mødet fremsendes der en statusrapport til sagsbehandler og forældre.

Vi har en lukket facebook gruppe til forældre, hvor den daglige undervisning kan følges i billeder.

Vi afholder 2 årlige forældremiddage i samarbejde med vores opholdssted Skovly. I denne forbindelse afholdes der også et forældremøde.

I juni afholdes der en sommerfest hvor personale, børn og forældre hygger sammen.

Aktuelt...

Yoli i dansk

Vi har i skolen investeret i et nyt læringsspil der hedder Yoli. Yoli er et …

Leg med Matematik

I sidste time arbejdede vi med gange. Vi tegnede og regnede Vi legede også med …

Aktiv Dansk

I dag startede vi dagen med at læse i 30 min. Og så havde vi …

Kommakursus hos søhestene

Så har Søhestene kommakursus – De var bare så gode

Bogbento – en alternativ boganmeldelse

Hos Hajerne prøvede vi denne gang en alternativ måde at lave en boganmeldelse på. Metoden …

Idræt i fitnessparken

Da musklerne skulle røres efter den lange sommerferie, tod vi til en fitnesspark i nærheden. …

Scroll to Top