Forældresamarbejde

Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer i skolen, som varetager information mellem skole og hjemmet. Der aftales individuelt imellem kontaktlærer og forældre om informationen primært skal være via telefon eller mail.

Der afholdes to statusmøder om året med deltagelse af forældre, kontaktlærer og sagsbehandler. Inden mødet fremsendes der en statusrapport til sagsbehandler og forældre.

Vi har en lukket facebook gruppe til forældre, hvor den daglige undervisning kan følges i billeder.

Vi afholder 2 årlige forældremiddage i samarbejde med vores opholdssted Skovly. I denne forbindelse afholdes der også et forældremøde.

I juni afholdes der en sommerfest hvor personale, børn og forældre hygger sammen.

Aktuelt...

Matematik I indskolingen

Matematik kan laves på mange forskellige måder. I indskolingsgruppen finder bevægelse og praktiske øvelser ofte …

Gymnastik i Hallen

Med efterårets og vinterens kommen er vi tilbage i Knabstrup Hallen. Her i starten har …

Billedkunst i beton

Idag var billedkunst med de yngste flyttet hjem til Elsebeths værksted. Der blev lavet græskar, …

Billedkunst i naturen

Naturen er en herlig kullise til at finde materialer til og lave billedkunst. Her er …

Fysik kan også være spændende.

koncentration er en vigtig faktor, når der undervises i Fysik. Heldigvis er der en masse …

Idræt i Haven

Når vejret tillader det, flyttes vores idrætsundervisningen ud på multibanen. Her har vi – foruden …

Scroll til toppen