Målgruppen er børn og unge i alderen 7 til 15 år ved indskrivningen med svære sociale, intellektuelle og emotionelle vanskeligheder, som kommer til udtryk i problemer med adfærd, kontakt og trivsel, der betyder at de ikke kan indgå i almindelige skoleforløb.

  • Behandlingskrævende børn med begrænsede intellektuelle ressourcer.

  • Børn med diagnosticerede problematikker som ADHD, Autisme og Tourette syndrom.

  • Børn med sociale problemer.

  • Børn med følelsesmæssige problemer.

  • Børn med indlæringsvanskeligheder.

  • Børn med mindre somatiske lidelser.